PRICE

Цени на стоматолошки услуги со Фондот за Здравство  на Р.М. со сини картони ,со осигурување.

Кликнете на Линкот  —>>>http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=1249CF868FD35040AE26AFD905F3569B

Цени приватни без Фонд ,цени на стоматолошки услуги без осигурување (минимални референтни цени) Стоматолошка комора на Р.М.

Кликнетена Линкот —–>>>>http://www.facebook.com/premium.dent?

stomatoloska komora —>>>

sk=noteshttp://www.stomatoloskakomora.org/?strana=dokumenti

Cenovnik za referentni ceni na stomatoloski uslugi simnete go od ovaa strana na stomatoloskata komora.

Хостирано од ЕХОСТ МК