Наша визија и приод кон стоматолошката пракса е тоа дека  ЕСТЕТИКАТА на пациентот која е индивидуална за секој пациент засебно треба пред се да го задржи природниот изглед на пациентот и сите параметри кој дозволоуваат корекција  на истата треба да се во таа рамка на природен изглед и идивидуален и уникатен изглед но исто така не смееме да заборавиме дека на сметка на функцијата не смее ме да си дозволиме идеална естетика затоа што пред се е функцијата па естетиката на забалото иако едно без друго неможат.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Хостирано од ЕХОСТ МК