За превенција на оралните  заболувања практикувајте контролните прегледи кои се прават на 3-6 мес !!!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Хостирано од ЕХОСТ МК