Archive for May 10th, 2011

Наша визија и приод кон стоматолошката пракса е тоа дека  ЕСТЕТИКАТА на пациентот која е индивидуална за секој пациент засебно треба пред се да го задржи природниот изглед на пациентот и сите параметри кој дозволоуваат корекција  на истата треба да се во таа рамка на природен изглед и идивидуален и уникатен изглед но исто така […]

За превенција на оралните  заболувања практикувајте контролните прегледи кои се прават на 3-6 мес !!!

Вашата насмевка е огледало на вашето орално здравје имајте здрава насмевка !!!

Во секоја дефиниција за убавина стои и убавата насмевка!!

Ние се грижиме за целото семејство !!!

Блескава насмевка со полн сјај !!!

Хостирано од ЕХОСТ МК